«ПЕДАГОГІКА СЕРЦЯ»: УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРАКТИКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗВО

Автор(и)

  • М. Козир доцентка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук https://orcid.org/0000-0001-8402-2589

Анотація

У статті висвітлено інформаційні особливості поняття «педагогіка серця» як ефективного
напряму встановлення емоційного контакту в процесі педагогічної взаємодії. Визначено завдання
і мету інтеграції ідей В.О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО у форматі «педа-
гогіки серця». Окреслено шляхи їх впровадження як підґрунтя якості освіти в умовах розвитку
інформаційного суспільства. Проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних науковців, лінгводи-
дактів, педагогів-практиків, які стосуються педагогічної спадщини видатного педагога.

Посилання

Концептуальні засади реформування середньої освіти «Нова українська школа» [Електронний

ресурс]. — Режим доступу : https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf

Лі Цзихуа. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в освітньому процесі

КНР / Лі Цзихуа // Педагогічні науки. Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського. — 2011. —

Вип. 1.33. — С. 51–53. Режим доступу : http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/12_9.pdf

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. — К. : Рад.

шк., 1977. — Т. 3. — С. 7–279.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. — К. : Рад.

шк., 1976. — Т. 2. — С. 419–654.

Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. — К. :

Рад. шк., 1976. — Т. 4. — С. 7–390.

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори :

в 5 т. — К. : Рад. шк., 1976. — Т. 4. — С. 393–626.

Сухомлинський В.О. Педагогіка серця / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. — К. : Рад.

шк., 1977. — Т. 5. Статті. — С. 316–321.

Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні / В.О. Сухомлинський // Вибр. тво-

ри : в 5 т. — К. : Рад. шк., 1977. — Т. 5. Статті — С. 321–330.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Козир , М. (2018). «ПЕДАГОГІКА СЕРЦЯ»: УПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРАКТИКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗВО. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 41-45. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/260

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР