№ 26 (2017): Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія

					View № 26 (2017): Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук з педагогіки (Бюлетень ВАК України № 11, 2009 р.) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.).

Опубліковано: 2017-10-18

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ