№ 27 (2017): Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

					View № 27 (2017): Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Бюлетень ВАК України № 11, 2009 р.) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.)

Опубліковано: 2017-10-22

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ